مشهد -بلوار ابوذرغفاری نبش ابوذر غفاری 31 پلاک 76

تلفن: 38405217-38405269 -

فرم ثبت شکایت -

مشخصات فردی

شکایت

مدارک تکمیلی برای شکایت

تایید وارسال ودریافت کد پیگیری

کاربر گرامی ،لطفا اطلاعات فردی خود را وارد نمایید  :  مرحله 1 -4


.چنانچه دراین سامانه شکایتی بدون مدرک وبی اساس ثبت شودپیگرد قانونی خواهد داشت

ارسال پیامک از سامانه به شماره همراه ثبت شده انجام می گردد

شکایت  :  مرحله 2 -4
* موضوع شکایت
* متن شکایت

مدارک تکمیلی برای شکایت  :  مرحله 3 -4مدارک مربوط به شکایت

(حداقل یک مورد انتخاب شود)
 

تصویر مربوط به کارت ملی

 

تایید وارسال ودریافت کد پیگیری  :  مرحله 4 -4